Виховна робота в школі

 Злинська загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів
Організація розумової праці на уроці – крок до розв'язання проблеми «Розвиток творчих здібностей школярів та створення проблемних ситуацій на уроках української мови та літератури»

З досвіду роботи вчителя
української мови та літератури
Злинської ЗШ №1 І – ІІІ ст.
Вчителя вищої категорії, «Старшого вчителя»
Ковальової В.В.


Яке це щастя – на урок іти,
Як на побачення
І скільки років викладаєш ти
Не має значення.
В твоєму серці хвилювання вир
Як зацікавити?
Щоб в кожнім слові – доброта і мир,
Щоб не злукавити?
Так розповісти,
Щоб захопило дух словами чистими
Щоб після цього почався рух
Думок до істини

Майстерність організації розумової праці школяра полягає в тому, щоб дитина уважно слухала вчителя, запамятовувала, не помічаючи того, що вона напружує сили, не змушуючи себе уважно слухати вчителя, запамятовувати, думати.
В.Сухомлинський
Страшна небезпека – бездіяльність за партою, бездіяльність шість годин підряд щоденна бездіяльність місяцями і роками. Це псує, морально калічить людину, і ніщо не може відшкодувати того, що втрачено у головній сфері, де людина повинна бути працівником, - у сфері думки.
В.Сухомлинський
Віримо, що сучасний урок повинен бути технологічно досконалим: темп, економія часу, особлива організація кожної його частини. Використання таких методів як створення проблемних ситуацій та розвиток творчих здібностей учнів є засобом інтенсифікації навчального процесу, що грунтується на таких загальнопедагогічних принципах, як науковість, доступність, систематичність, послідовність, наочність, свідомість та активність учнів.
Вважаю за необхідне кожну дитину залучати до активної праці над темою, формуванню понять, стійких практичних навиків. Учитель повинен бути посередником між книжкою і учнем, проте не можна урок перетворювати на виголошування тез. Замість схоластики обовязковими мають бути ліричний, щирий тон. Тому слід поєднувати опори з проблемними запитаннями. У своїй роботі я застосовую опорні картинки – блоки як один із видів проблемно-пошукової роботи, дієвий засіб зацікавлення учнів. У такому разі дитина завжди має можливість виявити свої здібності до творчості, порівняння й аналізу, вміння мислити логічно.
Наприклад, під час вивчення творчості І.Я.Франка, учні складають за біографією опорну схему, яка б відбила таке питання: «Ким був Іван Франко для української культури і суспільства в цілому.»
Під час опрацювання повісті «Перехресні стежки» колективно складається опорна схема щодо проблематики повісті
Проблеми:
Соціальні
1.     Життя галицького села у другій половині ХІХ ст.
2.     Моральна деградація панівної верхівки.
3.     Роль інтелігента у житті суспільства
Загальнолюдські
1.     Вибір між особистим і громадянським.
2.     Стосунки між чоловіком і жінкою.
3.     Обовязок і відповідальність.

А для порівняльної характеристики Є.Рафаловича та В. Стальського учні повинні заповнити таблицю   «Риси характеру» з використанням довідки.
Довідка: ерудиція, моральна спустошеність, духовне багатство, деспотизм (жорстокість), вразливість, відповідальність безсердечність, самозреченість у коханні, патріотизм, хвалькуватість, відвертість, чесність, цілеспрямованість, зверхність, егоїзм, поміркованість у діях і вчинках.
А підсумовуючи матеріал уроку, дітям ставляться такі питання проблемного характеру
- Чи потрібні сьогодні нашій державі такі люди як Рафалович?
- Чи є у нашому суспільстві Стальські?
- Яким повинен бути справжній інтелігент?
А яким він не повинен бути?
У своїй роботі керуюся принципом: кожному учню – посильне завдання, тому клас ділиться на динамічні групи. Інколи, якщо цього вимагає тема і мета уроку, додаються ще й спеціальні обєднання за інтересами. Так у класі зявляються «психологи», «літературознавці», «соціологи», «історики» та ін.
Орієнтиром для роботи над опорними схемами є такий вислів для учнів:
Опорна схема – це вже прокладена магістраль, що чітко веде тебе  

Але чому б тобі самому не стати будівником?. Побудуй власний опорний конспект.
І учні будують і використовують схеми, таблиці як на уроці, так і вдома.
Під час вивчення розділу мовознавчої науки «морфології», зокрема частин мови, учні будують такі опорні схеми. Наприклад, вивчаючи частину мови іменник учні створюють такий опорний конспект.
Іменник – ЗСИМ    синтаксична роль

Такі схеми створюємо разом з учнями під час опрацювання нового матеріалу на дошці крейдою чи на ватмані маркером. Це є свого роду висновки, які народжуються на очах учнів під час пояснення й оформлюються у вигляді креслень, малюнків, таблиць, карток.
Інші схеми (заздалегідь заготовлені)- це міні-класна дошка, яка відтворює хід пояснення вчителя. І якщо таку «дошку» понесе додому кожен учень – йому буде набагато легше готуватися до уроків, він не відчуватиме себе безпорадним.
Великі можливості застосування таких форм роботи є при використанні мультимедійної дошки. На жаль, використати її в повному обсязі сьогодні не кожен вчитель може. В одних школах – вони відсутні, а в інших – 1-2 дошки не можуть задовольнити всіх вчителів.
Переваги використання таких опорних схем ще й в тому, що це дає можливість випереджального навчання. При цьому зникає проблема нестачі часу, що позитивно впливає на навчальний процес, і у разі пропущенного уроку діти можуть самостійно опрацювати тему.
Користуючись такими таблицями, схемами, їм легко вдається зясувати головне, встановити логічні звязки, послідовно викласти думки. Вони допомагають повторювати й узагальнювати, готуватися до тематичних атестацій, творів, семінарів, використовувати у підготовці до Державної атестації, зовнішнього оцінювання, вступних іспитів.
Іноді складаються ситуації (особливо на уроках мови), коли важко контролювати правильність і послідовність виконання учнем мислительних операцій. Тоді на допомогу приходить схема «крок – дія» - алгоритм
Слід наголосити, використовувати опорні схеми треба відповідно до вікових особливостей учнів. Наприклад, у 5 класі, розпочинаючи вивчення розділу морфологія, малюємо квітку, яка виросла на грунті морфології
Такі схеми діти запамятовують у використовують у своїй роботі.
Показати різноманітність думок, їх внутрішню філософію допомагають різні види опорних схем і у різних сферах використання. Вважаю, що саме їх застосування допомагає у вирішенні проблеми, над якою я працюю як вчитель – словесник
Такі схеми – добрі помічники учнів на дорозі до знань.
На попри позитивні думки використання таких схем не слід перетворювати на самоціль. Адже на уроці словесності завжди має знайтися місце для емоцій, переживань, дискусій, висловлювання власної думки.

День поезії у Злинській першій школі
  Дорогі друзі! У нашій школі сьогодні важлива подія. У ній щиро струмочком поезія і пісня полине,бо до нас завітали гості,які поєднали свою долю з поезією і піснею. Це люди-митці з мистецьким обдаруванням.


Комментариев нет:

Отправить комментарий